สิวอุดตัน จะมีลักษณะเป็นเม็ดสิวเล็กๆ

สิวอุดตัน จะมีลักษณะเป็นเม็ดสิวเล็กๆ เวลาเราเอามือสัมผัสหน้าจะรู้สึกว่ามีความสากหรือขรุขระบนผิวหน้า  โดยอาจมีเข้มหรือบางครั้งก็มีสีขาว ทำให้มีการเรียกสิวอุดตันว่า สิวหัวดำ (blackhead) และ สิวหัวขาว (whitehead) ตามลักษณะที่ปรากฎ สิวอุดตัน.

สิวอุดตัน

สิวอุดตัน ในบทความนี้เราจะแนะนำถึงสาเหตุและประเภทของสิวอุดตัน รวมถึงการรักษาสิวอุดตันโดยใช้ยาและไม่ใช้ยา

1 สิวอุดตันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
2 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดสิวอุดตัน
3 ชนิดของสิวอุดตัน
3.1 ไมโครโคมีโดน (micromedones)
3.2 สิวหัวขาวหรือสิวหัวปิด (whitehead หรือ closed comedones)
3.3 สิวหัวดำหรือสิวหัวเปิด (blackhead หรือ open comedones)
3.4 มาโครโคมีโดน (macrocomedones)
3.5 ไจแอนท์โคมีโดน (giant comedones)
3.6 โซลาร์โคมีโดน (solar comedones)
4 การป้องกันสิวอุดตัน
5 รักษาสิวอุดตันโดยใช้ยา
5.1 ยารักษาสิวอุดตันในกลุ่มกรดวิตามินเอชนิดทาภายนอก (topical retinoids)
5.2 ยาเบนซอยล์เพอร์ออกไซด์ หรือ บีพีโอ (benzoyl peroxide หรือ BPO)
5.3 ยาอาซีลาอิค แอซิด (Azelaic acid)
6 รักษาสิวอุดตันโดยไม่ใช้ยา สิวอุดตัน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *