ไตวาย ภาวะไตวายเฉียบพลัน

ไตวาย ภาวะไตวายเฉียบพลัน คือ ภาวะที่ไตแยกน้ำปัสสาวะจากเลือดลงมาสู่กระเพาะปัสสาวะน้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิลิตรต่อวัน  ไตวาย โดยอาการปัสสาวะน้อยนี้เกิดขึ้นทันที สาเหตุที่สำคัญของภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะความดันเลือดต่ำเป็นเวลานานโดยสาเหตุต่าง ๆ ไตวาย.

ไตวาย
ไตวาย ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคไตชนิดรุนแรงอาจทำให้เกิดมีภาวะไตวายเฉียบพลันได้
การที่มีเฮโมโกลบินอิสระไหลเวียนอยู่ในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการให้เลือดผิดหมู่
ภายหลังจากมีการทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายอย่างมากมาย ไตวาย
จากการแพ้ยาหรือสารบางชนิดที่มีพิษต่อไต เช่น ซัลโฟนาไมด์ (salfonamide)
จากการอุดกั้นในทางเดินปัสสาวะทันทีเช่น ก้อนเลือดแข็งตัว นิ่ว และหนอง เป็นต้น
ภาวะไตวายเฉียบพลันอาจแบ่งได้เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่มีปัสสาวะน้อยหรือไม่มีปัสสาวะ ระยะปัสสาวะมาก และระยะหลังปัสสาวะมาก การวินิจฉัยโรคภาวะไตวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะปัสสาวะน้อยหรือไม่มีปัสสาวะ อาศัยประวัติร่วม กับอาการและการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลักของการรักษาที่สำคัญ คือ พยายามประทังชีวิตผู้ป่วยจนกระทั่งหน้าที่ของไตฟื้นคืนตัวขึ้นมาเองสิ่งที่ สำคัญที่สุดคือการป้องกันมิให้เกิดมีภาวะไตวายเฉียบพลันเริ่มขึ้น เช่น ในผู้ป่วยที่มีการเสียเลือดเสียน้ำ เช่น การอาเจียนอย่างรุนแรงหรืออาการท้องร่วงอย่างรุนแรง จำเป็นต้องให้เลือดหรือน้ำทดแทนให้เพียงพอ ก่อนที่จะเริ่มมีอาการภาวะไตวายเฉียบพลันเกิดขึ้นการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ
การอักเสบของทางเดินปัสสาวะที่สำคัญ ประกอบด้วยโรคที่สำคัญ ๓ โรค ด้วยกัน คือ
ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างอักเสบเฉียบพลัน
ไตและกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน
ไตและกรวยไตอักเสบเรื้อรัง ไตวาย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *