ไตอักเสบ หมายถึง การอักเสบของไตข้างใดข้างหนึ่ง

ไตอักเสบ หมายถึง การอักเสบของไตข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง อาจเกิดจากการ
ติดเชื้อจากทางเดินปัสสาวะขึ้นมาสู่ไต หรือเกิดจากความผิดปกติที่มีผลต่อไตซึ่งเป็นอวัยวะ
สำคัญ นอกจากนี้โรคไตอักเสบยังทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น เช่น อาการบวมน้ำ เนื่องจากไต
ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติในการกำจัดน้ำออกจากร่างกาย ทำให้เกิดอาการบวมน้ำที่
เท้า ขา และมือ ไตอักเสบ.

ไตอักเสบ

ไตอักเสบ อาการโรคไตอักเสบ

– ปัสสาวะบ่อย แต่น้ำปัสสาวะน้อยลง

– ปัสสาวะมีสีขุ่น หรือมีกลิ่น

– ปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีเลือดปนในปัสสาวะอาจบ่งบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรง อาการมีเลือดออกในปัสสาวะ

อาจเกิดจากปัญหาภายในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก หรือส่วนอื่นๆ ของระบบ

ปัสสาวะโดยปัสสาวะอาจมีสีแดง สีคล้ำ หรือสีชมพู

– มีอาการบวมน้ำ

– มีอาการปวดบริเวณซี่โครง

โรคไตอักเสบ มี 3 ชนิดคือ

1. โรคไตอักเสบลูปัส (Lupus Nephritis) ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยโรคลูปัส มักจะเกิดภาวะไตอักเสบตามมา

เรียกว่า โรคไตอักลูปัส(Lupus Nephritis) เมื่อไตมีการอักเสบจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และอาจทำให้

เกิดการรั่วไหลของโปรตีน ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาโรคไตอักเสบลูปัสสามารถนำไปสู่ภาวะไตล้มเหลว

อาการของโรคไตอักเสบที่เกิดจากโรคลูปัส

– น้ำหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

– ความดันโลหิตสูง

– ปัสสาวะเป็นฟอง

– ต้องปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน

– ปัสสาวะสีเข้ม

2. ไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute Nephritis) แบ่งเป็นหลายชนิดคือ กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน และเซลล์ในไต

อักเสบ และหน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน ภาวะไตอักเสบที่เกิดจากสาเหตุนี้มักเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

ไม่ว่าจะเป็น ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะ ช่องคลอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่อแบคทีเรีย

มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้แบคทีเรียนั้นเดินทางขึ้นไปสู่ไต ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ไต และทำให้อักเสบได้

อาการของไตอักเสบเฉียบพลัน

– รู้สึกแสบร้อน หรือเจ็บขณะปัสสาวะ

– ปัสสาะวะขาวขุ่นมาก

– อาจมีเลือดหรือหนองปนอยู่ในปัสสาวะ

– มีไข้ (เป็นลักษณะเฉพาะของไตอักเสบชนิดเฉียบพลัน หากเป็นไตอักเสบชนิดไม่เฉียบพลันจะไม่มีไข้)

– อาเจียน

– อาการบวมที่ใบหน้า ขา และเท้า

– มีอาการปวดในช่องท้อง หรือบริเวณซี่โครง

3. โรคไตอักเสบที่เกิดจากพันธุกรรม(Hereditary Nephritis) เป็นโรคไตที่เกิดจากพันธุกรรมที่แตกต่าง

จากโรคไตอักเสบอื่นๆ ด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ การทำงานของไตบกพร่อง ประสาท

หูเสื่อม และความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา สาเหตุของการเกิดโรคไตอักเสบที่เกิดจากพันธุกรรมเกิดจากการกลายพันธ์

ของยีนชนิด IV collagen

อาการของไตอักเสบที่เกิดจากพันธุกรรม

– มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (Hematuria)

– มีโปรตีนในปัสสาวะ

– ความดันโลหิตสูง

– ไตทำงานบกพร่อง และไตล้มเหลวในที่สุด ไตอักเสบ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *