ยาความดัน ลดความดันเลือดโดยไม่ต้องพึ่งยา

ยาความดัน ลดความดันเลือดโดยไม่ต้องพึ่งยา มีคนจำนวนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันเลือดสูง  ยาความดัน ซึ่งก่อให้เกิดโรคหัวใจ ไตล้ม และโรคทางสมอง ฯลฯ โดยเฉพาะโรคหัวใจเป็นสาเหตุของการตายอันดับหนึ่งในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความดันเลือดสามารถควบคุมได้ง่ายโดยใช้ยาลดความดันที่มีขายอยู่มากมายในปัจจุบัน แต่พบว่าผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ก็มีอยู่มากเช่นกัน ยาความดัน.

ยาความดัน

ยาความดันเร็วๆ นี้วงการแพทย์ได้แสดงให้เห็นว่าคนที่มีแรงดันเลือดสูงกว่าปกติไม่มากนัก ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงยาอีกแล้ว เพียงแค่เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต และควบคุมปัจจัยบางตัวเท่านั้น ก็สามารถควบคุมความดันเลือดได้แล้ว ถึงตอนนี้ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าความดันเลือดคืออะไร

ความดันเลือด คือ แรงดันของเลือดที่กระทำต่อเส้นเลือดหรือหลอดเลือด สามารถวัดด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Sphygmomanometer เป็นเครื่องที่วัดความดันเลือดโดยดูจากระดับความสูงของปรอท ปกติความดันเลือดมี 2 ระดับ ได้แก่ ความดันช่วงบน และความดันช่วงล่างยาความดัน

1. ความดันช่วงบน หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว ซึ่งอาจจะสูงขึ้นตามอายุ ความดันช่วงบนในคนๆ เดียวกัน อาจมีค่าแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามท่าของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ และปริมาณของการออกกำลัง

2. ความดันช่วงล่าง หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว

ความดันช่วงบน

– ถ้าวัดได้ตั้งแต่ 140 มิลลิเมตรปรอทลงมาก็ถือว่า ปกติ

– ถ้าวัดได้ระหว่าง 141-159 มิลลิเมตรปรอทก็ถือว่า เป็นระดับก้ำกึ่ง

– ถ้าวัดได้ตั้งแต่ 160 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปก็ถือว่า สูง

ความดันช่วงล่าง

– ถ้าวัดได้ตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอทลงมาก็ถือว่า ปกติ

– ถ้าวัดได้ระหว่าง 91-94 มิลลิเมตรปรอทก็ถือว่า เป็นระดับก้ำกึ่ง

– ถ้าวัดได้ตั้งแต่ 95 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปก็ถือว่า สูงยาความดัน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *