ปวดหลัง การตรวจรักษา จะทำการตรวจร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ปวดหลัง การตรวจรักษา จะทำการตรวจร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปวดหลัง ซึ่งการตรวจด้วยวิธีนี้จะทำให้สามารถเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ปวดหลัง.

ปวดหลัง

ปวดหลัง วิธีป้องกันอาการปวดหลังบริเวณเอว

– ควบคุมน้ำหนักตัว เพราะการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะทำให้กระดูกสันหลัง ไขข้อ บริเวณเอวรับน้ำหนักมากเกินไป โดยเฉพาะในผู้สูงอายุควรมีการควบคุมอาหาร และน้ำหนักเป็นเพิเศษเนื่องจากมีการเสื่อมสภาพของข้อต่อ และกล้ามเนื้อมากกว่าวัยอื่นๆ

– ยกของให้ถูกวิธี โดยการจับของที่จะยกให้มั่น งอเข่าเล็กน้อย ก้มคางลง หลังตรง แล้วยืดขาขึ้นยืน

– ใส่เสื้อหรือเข็มขัดดามหลังก่อนยกของหนักทุกครั้งปวดหลัง

– การปรับอิริยาบถในการนั่งโดยนั่ง 1 ชั่วโมงต้องลุกยืนหรือเดิน 1 นาที ไม่ควรนั่งท่าเดิมๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานๆเพราะจะทำให้กระดูกสันหลังบริเวณเอวเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะผู้ที่มีรูปร่างอ้วน

– ไม่ใส่รองเท้าส้นสูงมากเกินไป

– เพิ่มการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมปวดหลัง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *