กระดูกเสื่อม โรคกระดูกพรุนกับเพศ

กระดูกเสื่อม โรคกระดูกพรุนกับเพศ พบว่าโรคกระดูกพรุนพบบ่อยในเพศหญิงถึงร้อยละ 80 และอัตราส่วนผู้ป่วย กระดูกเสื่อมโรคกระดูกพรุนเพศหญิงต่อเพศชายอยู่ที่ 4 ต่อ 1 กระดูกเสื่อม.

กระดูกเสื่อม

กระดูกเสื่อม

• อย่างน้อย 1 ใน 3 คนของผู้หญิงที่อายุเกิน 50 ปีเคยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

• ผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักร้อยละ 80 เป็นผู้หญิง

• อย่างน้อย 1 ใน 5 คนของผู้ชายที่อายุเกิน 50 ปี เคยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

• ร้อยละ 45 – 60 ของผู้ชายเป็นโรคกระดูกพรุนชนิดทุติยภูมิ เกิดจากโรคต่อมเพศทำงานน้อยผิดปกติ หรือจากการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงจากการใช้สารสเตียรอยด์

ปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน จำง่ายๆ จากคำว่า “OSTEOPOROSIS”

• L-O-w calcium intake คือการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมน้อยกระดูกเสื่อม

• S-eizure meds (anticonvulsants) คือการใช้ยากันชักบางชนิดเป็นประจำ

• T-hin build คือ การที่มีมีรูปร่างผอมบาง

• E-thanol intake คือการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

• Hyp-O-gonadism คือโรคระบบต่อมเพศทำงานน้อยผิดปกติ

• P-revious fracture คือการที่เคยกระดูกหักมาก่อน

• Thyr-O-id excess คือโรคฮอร์โมนไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ

• R-ace (white, Asian) คือเชื้อชาติชนผิวขาว (Caucasian) และชาวเอเชีย

• O-ther relatives with osteoporosis คือการที่มีคนในครอบครัวหรือญาติเป็นโรคกระดูกพรุน

• S-teroids คือการใช้สเตียรอยด์

• I-nactivity คือการไม่ขยับร่างกาย (ติดเตียง) หรือขยับร่างกายน้อย

• S-moking คือการสูบบุหรี่

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนทั้งสิ้น

อาการของโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนถือว่าเป็นภัยเงียบคือไม่มีอาการใดๆ ให้ระวัง แต่จะเกิดเรื่องก็ต่อเมื่อกระดูกหักแล้ว หรือถ้ากระดูกสันหลังทรุดก็จะทำให้ปวดหลัง หลังค่อม ดูเตี้ยลง เคลื่อนไหวได้ลดลง ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนบางท่านมีอาการฟันหลุดง่าย กระดูกเสื่อม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *