หลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดสมองหรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่า

หลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดสมองหรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่า “ โรคอัมพฤกษ์ ” หรือ “ อัมพาต ” เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้ หลอดเลือดตีบ.

หลอดเลือดตีบ

หลอดเลือดตีบ
• โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
• โรคหลอดเลือดสมองแตก

ทั้ง 2 ชนิดจะทำให้สมองส่วนที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือมีก้อนเลือดออกสูญเสียการทำงานในการควบคุมการทำงานของร่างกายอย่าง ทันทีทันใด ทำให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ หลอดเลือดตีบ
• อาการอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก • ตามองไม่เห็นภาพซีกใดซีกหนึ่งหรือทั้งหมด
• มองเห็นภาพซ้อน
• มีความผิดปกติของการใช้ภาษา เช่น พูดไม่คล่อง ใช้ภาษาผิดหรือไม่เข้าใจภาษา
• เวียนศีรษะ บ้านหมุน
• ปวดศีรษะรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
• พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว กลืนลำบาก
• ความจำเสื่อม หรือหลงลืมอย่างทันทีทันใด
• ซึม หมดสติ

หลอดเลือดตีบ หลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายลักษณะ คือ บางคนจะดีขึ้นเองภายใน 24 ชั่วโมง บางคนอาการแย่ลงภายใน 1-3 วันแรกจากหลอดเลือดสมองมีการอุดตันมากขึ้น บางคนอาการมากที่สุดในตอนแรกเกิดอาการและคงที่ และบางคนเกิดปัญหาสมองบวมตามมาซึ่งอาจทำให้อาการทรุดหนักซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดภายใน 3-4 วันแรก หลังจากพ้นระยะนี้ไปจะเป็นช่วงการฟื้นตัว ซึ่งแต่ละคนจะมีการฟื้นตัวได้ไม่เท่ากัน บางรายสามารถฟื้นได้เป็นปกติ บางรายอาจยังมีความพิการหลงเหลืออยู่ หลอดเลือดตีบ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *