อัลไซเมอร์ เนื่องจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มีการขาดสาร Acetylcholine ในสมอง

อัลไซเมอร์ เนื่องจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มีการขาดสาร Acetylcholine ในสมอง ดังนั้นจึงมีการใช้ยาบางอย่างเพื่อเพิ่มสาร Acetylcholine นี้ ที่ใช้กันอยู่ได้แก่ Aricept (Donepezil) Exelon (Rivastigmine) Reminyl ( Galantamine) เป็นยาที่มีผลข้างเคียงน้อยและช่วยลดอาการสมองเสื่อมได้ดีพอสมควรในผู้ป่วยที่มีอาการในระยะที่ 1 และ 2 (คือมีอาการน้อยถึงปานกลาง) ยานี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาของไทยให้ใช้ได้ ยาอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถลดสารอมีรอยด์ (Amyloid plague) ในสมองได้บ้าง ได้แก่ Ebixa (Me-mantine) อัลไซเมอร์.

อัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ สรุปข้อความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์
1. อัลไซเมอร์เป็นโรคโรคหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเพียงภาวะสมองเสื่อมตามธรรมชาติหรือตามอายุที่มากขึ้นเท่านั้น
2. ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ที่แน่ชัด คิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและอาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ดังนั้นโรคนี้จึงอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนอัลไซเมอร์
3. ขณะนี้โรคอัลไซเมอร์ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้และยังไม่มีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดได้
4. การดูแลผู้ป่วยที่ใกล้ชิด ให้ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์
5. ถ้ามีญาติที่เริ่มมีอาการหลงลืมควรนำไปตรวจกับแพทย์ระบบประสาทหรือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโรคอัลไซเมอร์ก็ได้ ผู้ป่วยบางรายความจำเสื่อมเกิดจากความผิดปกติอื่นของสมองซึ่งสามารถให้การรักษาให้หายขาดหรืออาการดีขึ้นเป็นอย่างมากไม่เหมือนโรคอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์
6. โรคนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้ที่รู้สึกว่าหลงลืมบ่อยโดยที่อายุไ่ม่มาก เช่น 20-50 ปี มักเกิดจากสาเหตุอื่น ส่วนมากเกิดจากการพักผ่อนไม่พอ เครียด ไม่มีสมาธิ ถ้าการรักษาทั่วไปไม่ดีขึ้นจึงค่อยปรึกาษแพทย์
7. เนื่องจากยังไม่มีวิธีการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างแม่นยำ การวินิจฉัยจะอาศัยการแยกภาวะหรือโรคอื่นที่ทำให้เกิดความจำเสื่อม (Differential diagnosis)
8. ไม่ควรกลัวโรคนี้จนเกินไป เนื่องจากขณะนี้มีการวิจัยเรื่องนี้มากมายทั่วโลก เชื่อว่าในอนาคตอาจมียาหรือวิธีการรักษาหรือป้องกันได้
9. ในทางการแพทย์ยังไม่แนะนำให้รับประทานยาใดๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรค เนื่องจากไม่แน่ชัดว่าจะได้ผล เช่น การใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆอัลไซเมอร์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *