โรคเก๊าท์ อาการ และโรคแทรกซ้อน

โรคเก๊าท์ อาการ และโรคแทรกซ้อน ข้ออักเสบจากโรคเก๊าท์มีลักษณะจำเพาะมาก กล่าวคือ มีอาการอักเสบของข้อเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงมากคล้ายๆกับมีฝีเกิดขึ้นที่บริเวณข้อ ข้อที่ชอบเป็นครั้งแรกมักเป็นที่ข้อเท้า ข้อเข่า หรือหัวแม่เท้า โรคเก๊าท์.

โรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์ ผู้ป่วยอาจมีประวัติไปกินเลี้ยง ดื่มเหล้า หรือกินอาหรมากผิดปกติ หรือเดินสะดุด ก่อนมีอาการปวดข้อ ตั้งแต่เริ่มมีอาการเพียง 2-3 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะปวดข้อมากจนเดินไม่ไหว ใส่รองเท้าไม่ได้ บางครั้งจะมีไข้ร่วมด้วย หากไม่รักษาอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 3-4 วัน จนหายไปเองใน 5-7 วัน

ในระยะแรกข้ออักเสบจะนานๆ เป็นครั้ง เช่น ทุก 1-2 ปี โดยเป็นที่ตำแหน่งเดิม ต่อมาจะเพิ่มความบ่อยขึ้นตามลำดับ เช่น ทุกๆ 4-6 เดือน , 2-3 เดือน จนกลายเป็นทุกเดือนหรือเดือนละหลายๆ ครั้ง จำนวนข้อที่อักเสบก็จะเพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 2, 3, 4 จนเป็นหลายๆ ข้อโรคเก๊าท์

ข้อที่เป็นบ่อยมักจะเป็นที่เข่า และข้อเท้า นิ้วเท้า แต่เมื่อเป็นมกจะเป็นที่ข้อมือ ข้อศอก นิ้วมือ และในที่สุดจะเป็นได้เกือบทุกข้อในร่างกาย ขณะเดียวกันข้อที่อักเสบจะหายช้าลงๆ จาก 5-7 วัน กลายเป็น 7-14 วัน จนบางครั้งเป็นตลอดเวลาโรคเก๊าท์

ในระยะที่มีข้ออักเสบหลายๆข้อ ผู้ป่วยมักสังเกตได้ว่ามีปุ่มก้อนขึ้นบริเวณที่เคยอักเสบบ่อยๆ และก้อนจะโตขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งอาจแตกออกมีสารขาวๆ คล้ายแป้งดินสอพองหรือยาสีฟันไหลออกมา แผลที่แตกออกจะหายช้ามาก และจะเป็นแผลเป็น ต่อไปข้อต่างๆ จะผิดรูปและใช้งานไม่ได้ในที่สุด

จากอาการที่เริ่มมีข้ออักเสบหนึ่งข้อจนถึงหลายๆ ข้อ และมีปุ่มก้อนมักกินเวลา 5-20 ปี แล้วแต่ความรุนแรง สำหรับคนไทยพบว่าบางคนเพียงแค่ 2-3 ปี เท่านั้นจะเริ่มมีปุ่มก้อนและมีอาการไตวายได้ ดังนั้นโรคเก๊าท์ในคนไทยจึงมีความรุนแรงมากกว่าชาวต่างประเทศมากทั้งๆ ที่ไม่ได้อยู่ดีกินดีกว่าเขาเลย

ประมาณร้อยละ 25 ของผู้ป่วยโรคเก๊าท์จะมีนิ่วของทางเดินปัสสาวะด้วย ซึ่งครึ่งหนึ่งจะมีประวัติของนิ่งก่อนอาการข้ออักเสบ ดังนั้นผู้ป่วยที่มีนิ่วของทางเดินปัสสาวะจึงควรเช็คกรดยูริคทุกราย เพื่อจะได้หาทางป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วมากขึ้น เพื่อจะได้หาทางป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วมากขึ้น หรือเป็นโรคไตวายและโรคเก๊าท์ทีหลัง

เนื่องจากโรคนี้มีอาการปวดข้อ ข้ออักเสบรุนแรงถึงขึ้นทำงานไม่ได้ ผู้ป่วยจึงมักพยายามหาทางรักษาเสมอ ปรากฏว่าผู้ป่วยเก๊าท์ที่รับไว้ในโรงพยาบาลศิริราชมักจะมาด้วยโรคแผลในกระเพาะ เลือดออกในกระเพาะน้อม หรือกระเพาะทะลุ จากยาที่กินมากมาย หลายขนานเป็นเวลานานๆ บางรายมาด้วยแพ้ยารุนแรง จนถึงแก่กรรมไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ เพราะในปัจจุบันนี้เราสามารถจะรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดโรคเก๊าท์กำเริบได้อีกเกือบร้อยละ 100

การรักษาและการป้องกัน
สิ่งสำคัญเรื่องโรคเก๊าท์อยู่ที่การป้องกันไม่ให้ข้ออักเสบกำเริบบ่อย ๆจนเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น และป้องกันไม่ให้เกิดไตพิการในอนาคต และหลายรายเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วในไตหรือทางเดินปัสสาวะ ซึ่งทรมานผู้ป่วยจนบางรายถึงขนาดต้องโดนผ่านิ่วหลายครั้งหรือถูกตัดไตทิ้งไปข้างใดข้างหนึ่งในที่สุดโรคเก๊าท์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *