ปวดบ่า ปวดไหล่เรื้อรัง

ปวดบ่า ปวดไหล่เรื้อรัง เมื่อพูดถึงหัวไหล่ หลายคนคงสงสัยว่า มีอันตรายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนนี้ หัวไหล่เป็นข้อที่มีการเคลื่อนไหวได้มากที่สุดของร่างกาย จึงมักใช้หัวไหล่ในกิจวัตรประจำวันต่างๆ อย่างมาก เช่น การแต่งกาย การทำความสะอาดร่างกาย การทำงาน รวมทั้งการเล่นกีฬา ปวดบ่า.

ปวดบ่า

ปวดบ่า ซึ่งหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่หัวไหล่ จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากมากขึ้น อาการปวดไหล่ ที่พบบ่อยคือ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และมีอาการปวดเรื้อรัง อาการปวดหัวไหล่มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละโรค อาจปวดได้ในบางช่วงเวลา หรือปวดตลอดเวลา ปวดไหล่จากบางโรคจะมีอาการเป็นๆ หายๆ เกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้เอง แต่บางโรคก็ไม่หาย มีอาการปวดเรื้อรัง เช่น ภาวะไหล่ติด ข้อเสื่อม ภาวะแคลเซียมเกาะเส้นเอ็นหัวไหล่

สาเหตุปวดบ่า
อาการปวดไหล่นี้จะพบว่ามีการเจ็บและเคลื่อนไหวไหล่ได้น้อยเกิดได้บ่อยใน พวกที่ใช้แขนมากเกินไปหรือใช้ท่าผิดๆ ในการยกของหรืออาจเกิดจากการถูกความเย็น แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่ทราบสาเหตุ อาการปวดไหล่นี้เกิดจากการอักเสบรอบ นอกของข้อไหล่ ซึ่งมีเอ็นปลอกเอ็น ถุงน้ำดันเสียดสีและกล้ามเนื้อเอ็นหุ้มข้อในตัวข้อไหล่เองทำให้ไหล่ติดแข็ง พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการสะพายกระเป๋า การใส่รองเท้าส้นสูง นั่งในที่ทำงาน ออฟฟิต หน้าคอมพิวเตอร์นานๆปวดบ่า

อาการ
อาการปวดไหล่จะเป็นทีละน้อยหรือเป็นทันทีทันใดก็ได้ บางรายมีอากรปวดไหล่เรื้อรัง บางรายอาการทุเลาเองได้ เวลาเคลื่อนไหวหัวไหล่จะเจ็บปวดที่เอ็นกล้ามเนื้อเมื่อจับข้อหัวไหล่ให้ เคลื่อนไหวผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วแต่กล้ามเนื้อมัดใดจะถูกกด ซึ่งอาจมีอาการอักเสบเยื่อบุข้อหรือเยื่อบุช่องเอ็นกล้ามเนื้อผ่านกระดูก จนบางครั้งถ้าเป็นมากๆ จะทำให้เคลื่อนไหวข้อไหล่ไม่ได้เลย
อาการแทรกซ้อน ของการปวดไหล่เกิดขึ้นได้หลายอย่างเช่น เอ็นที่มีหินปูนเกาะขาดหลุดเข้าไปในถุงน้ำดันเสียดสีใต้กระดูก หรือเอ็นของกล้ามเนื้อรอบไหล่มัดใดมัดหนึ่งขาดทำให้ยกแขนไม่ขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายอัมพาตเรียกว่าอัมพาตเทียม เอ็นหุ้มข้ออาจแข็งตัวหดสั้น ทำให้ไหล่ติด แขนข้างที่เป็นจะมีอาการเสื่อม ยกเคลื่อนไหวไม่ได้มาก เพราะเจ็บปวดซึ่งเป็นอาการที่เกิดได้บ่อยๆ ร่วมกับโรคอื่นๆ ที่ทำให้แขนเคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น เนื้องอกของทรวงอก หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตเฉพาะแขน ปวดบ่า.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *