บำรุงกระดูก ถึงแม้ว่าโรคข้อเสื่อมจะมีความสัมพันธ์กับอายุ

บำรุงกระดูก ถึงแม้ว่าโรคข้อเสื่อมจะมีความสัมพันธ์กับอายุ โดยจากสถิติจะพบมากในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป และพบสูงถึงร้อยละ 60 ในกลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แต่กระนั้นก็ดี โรคข้อเสื่อมไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยหรือจากการสึกหรอตามธรรมชาติเสมอไป เพราะกิจกรรมบางอย่างก็อาจทำให้ข้อเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ เช่น การขาดสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียม การออกกำลังกายที่ลงน้ำหนักมากเกินไปเป็นประจำ เป็นต้น บำรุงกระดูก. บำรุงกระดูก ทั้งนี้ เนื่องจากโรคข้อเสื่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ และเนื้อกระดูกอ่อนข้อต่ออย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนทำให้โครงสร้างและการทำงานของกระดูกอ่อนเสียไป แต่ร่างกายก็มีกระบวนการซ่อมแซมกระดูกอ่อนและปรับแต่งกระดูก การลุกลามของอาการข้อเสื่อมของแต่ละคนจึงแตกต่างกันไป บางรายเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็วที่ข้อหนึ่ง แต่ข้ออื่นๆกลับเป็นไปอย่างช้าๆ บางครั้งก็อาจจะดีขึ้นเอง นั่นคือมีการซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมทำให้อาการปวดลดลง บำรุงกระดูก คำถามคือเราจะทำอย่างไรให้ข้อกระดูกแข็งแรง ไม่ตกอยู่ในภาวะข้อเสื่อมเอาง่ายๆ หรือหากมีเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนื้อกระดูกอ่อนข้อต่อ ก็สามารถซ่อมแซมให้คืนสภาพได้อย่างรวดเร็ว คำตอบของคำถามนี้ก็คือ การเสริมบำรุงจากภายในด้วยสารอาหารนั่นเอง ทีนี้มาดูกันว่าสารอาหารอะไรบ้างที่ช่วยบำรุงกระดูก แก้ข้อเสื่อม สารอาหารบำรุงกระดูก แก้ข้อเสื่อมบำรุงกระดูก 1.แคลเซียม เป็นเกลือแร่ที่มีมากที่สุดในร่างกาย โดยแคลเซียมทั้งหมดในร่างกายร้อยละ 99 อยู่ที่กระดูกและฟัน ซึ่งทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง แคลเซียมอีก 1 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ และของเหลวในร่างกาย ซึ่งมีความจำเป็นต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ การหดตัวของกล้ามเนื้อ และกระตุ้นการส่งผ่านของระบบประสาท ในแต่ละวัยร่างกายต้องการแคลเซียมในปริมาณมากน้อยต่างกัน ในวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปต้องการแคลเซียมประมาณ 1,000-1,500 มิลลิกรัมต่อวัน แหล่งของแคลเซียมได้จากอาหารหลายประเภท… Continue reading บำรุงกระดูก ถึงแม้ว่าโรคข้อเสื่อมจะมีความสัมพันธ์กับอายุ