ปวดบ่า ปวดไหล่เรื้อรัง

ปวดบ่า ปวดไหล่เรื้อรัง เมื่อพูดถึงหัวไหล่ หลายคนคงสงสัยว่า มีอันตรายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนนี้ หัวไหล่เป็นข้อที่มีการเคลื่อนไหวได้มากที่สุดของร่างกาย จึงมักใช้หัวไหล่ในกิจวัตรประจำวันต่างๆ อย่างมาก เช่น การแต่งกาย การทำความสะอาดร่างกาย การทำงาน รวมทั้งการเล่นกีฬา ปวดบ่า. ปวดบ่า ซึ่งหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่หัวไหล่ จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากมากขึ้น อาการปวดไหล่ ที่พบบ่อยคือ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และมีอาการปวดเรื้อรัง อาการปวดหัวไหล่มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละโรค อาจปวดได้ในบางช่วงเวลา หรือปวดตลอดเวลา ปวดไหล่จากบางโรคจะมีอาการเป็นๆ หายๆ เกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้เอง แต่บางโรคก็ไม่หาย มีอาการปวดเรื้อรัง เช่น ภาวะไหล่ติด ข้อเสื่อม ภาวะแคลเซียมเกาะเส้นเอ็นหัวไหล่ สาเหตุปวดบ่า อาการปวดไหล่นี้จะพบว่ามีการเจ็บและเคลื่อนไหวไหล่ได้น้อยเกิดได้บ่อยใน พวกที่ใช้แขนมากเกินไปหรือใช้ท่าผิดๆ ในการยกของหรืออาจเกิดจากการถูกความเย็น แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่ทราบสาเหตุ อาการปวดไหล่นี้เกิดจากการอักเสบรอบ นอกของข้อไหล่ ซึ่งมีเอ็นปลอกเอ็น ถุงน้ำดันเสียดสีและกล้ามเนื้อเอ็นหุ้มข้อในตัวข้อไหล่เองทำให้ไหล่ติดแข็ง พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการสะพายกระเป๋า การใส่รองเท้าส้นสูง นั่งในที่ทำงาน ออฟฟิต หน้าคอมพิวเตอร์นานๆปวดบ่า อาการ อาการปวดไหล่จะเป็นทีละน้อยหรือเป็นทันทีทันใดก็ได้ บางรายมีอากรปวดไหล่เรื้อรัง บางรายอาการทุเลาเองได้ เวลาเคลื่อนไหวหัวไหล่จะเจ็บปวดที่เอ็นกล้ามเนื้อเมื่อจับข้อหัวไหล่ให้ เคลื่อนไหวผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วแต่กล้ามเนื้อมัดใดจะถูกกด ซึ่งอาจมีอาการอักเสบเยื่อบุข้อหรือเยื่อบุช่องเอ็นกล้ามเนื้อผ่านกระดูก จนบางครั้งถ้าเป็นมากๆ จะทำให้เคลื่อนไหวข้อไหล่ไม่ได้เลย… Continue reading ปวดบ่า ปวดไหล่เรื้อรัง